H?p tr tinh t?, ??ng c?pKHCH HNG NI G


Cao Ti?n V?

R?t ?ng v?i s?n ph?m c?a shop, r?t ?ng ti?n


Hong Chi

Em mua cho ba em, ba em r?t thch. C?m ?n shop ? t? v?n nhi?t tnh


Anh ??

Mnh m?i nh?n hng, tr ngon, ch?t l??ng nha. s? ti?p t?c ?ng h? shop

SIU ?U ?I

COMBO 2 H?P 2.300.000?

TR TH??NG H?NG

H?P TR SANG TR?NG - TINH T?

?M CHN CAO C?P

T?ng ngay 01 VI HT N??C T? ??NG

Giao hng ton qu?c

K?T THC SAU

Ngy

0

Th?i gian

24

Pht

58

Giy

59??NG K

H? v tn

S? ?i?n tho?i

E-mail

??a ch? nhMUA NGAY